Xuống dòng trong latex

Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt chương trình Basic MiKTeX và trình soạn thảo TeXstudio, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn về những lệnh cơ bản, cùng với những môi trường phổ biến trong LaTeX.

Bạn đang xem: Xuống dòng trong latex

I. Một số khái niệm cơ bản trong LaTex

Và sau đây là một số khái niệm cơ bản mà bạn cần nắm chắc, trước khi bước vào các phần học khác.


1. Cấu trúc của tập tin nhập liệu

Mỗi tập tin dữ liệu vào phải được bắt đầu bởi lệnh \documentclass{...}

Sau đó bạn có thể thêm vào các lệnh khác để định dạng cấu trúc của toàn bộ tài liệu.

Xem thêm: Link Sopcast Real Vs Atletico Madrid Vs Atletico Madrid, Link Sopcast Real Vs Atletico Madrid

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các gói lệnh để thêm vào các tính năng mở rộng không có sẵn trong LaTeX. Khi việc khai báo định dạng của tài liệu đã hoàn tất, bạn có thể bắt đầu soạn phần thân của tài liệu với lệnh \begin{document}

Bây giờ thì bạn bắt đầu soạn thảo phần văn bản kết hợp với các lệnh định dạng hữu ích của LaTeX. Khi hoàn tất việc soạn thảo, bạn sẽ thêm vào lệnh \end{document}

Chú ý: Vùng dữ liệu nằm giữa \documentclass và \begin{document} được gọi là phần lời tựa, vùng dữ liệu nằm giữa \begin{document} và \end{document} được gọi phần thân của tài liệu

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Lời kết

Đến đây coi như mình đã hướng dẫn cho các bạn xong các thao tác cơ bản khi soạn thảo tài liệu với LaTeX như tạo mục lục, tạo chú thích, đóng khung văn bản,…

Ngoài ra mình cũng giới thiệu thêm cho các bạn về một số khái niệm thường gặp khi làm việc với LaTeX và đó cũng chính là chìa khoa để bạn có thể hiểu và làm việc được với LaTeX.

Và ở bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn chèn bảng, chèn hình và định dạng văn bản với LaTeX