Tính Số Trang Của Một Cuốn Sách

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

trường đoản cú trang 1 mang đến trang 9 có :9 cs xuất xắc bao gồm 9 trangtự trng 10 Đen trang 99có:<(99-10)+1>.2=180 cs hay có 90trangtừ bỏ trng 100 mang lại trng 999 bao gồm :<(999-100)+1>.3=2700 cs tốt có 900 trangsố cs của nhữngsố trng có 4 cs là: 3897-(2700+180+9)=1008(cs) tuyệt bao gồm 1008:4=252(trng)vậy bao gồm số trang là :9+90+900+252=1251 trang___________________________________________________________li-ke cho mìh nha bnphạm mai phương tính số trang của một cuốn sách biết rằng nhằm đánh số những trang của cuốn nắn sách kia yêu cầu dùng của cuốn nắn sách kia bước đầu từ bỏ trang 1 đề xuất dùng 3897 chữ số


– Đề bài:Tính số trang của một cuốn nắn sách biết rằng nhằm đánh số trang của cuốn sách kia (ban đầu từ trang 1) cần cần sử dụng đúng 3897 chữ số.

Bạn đang xem: Tính Số Trang Của Một Cuốn Sách

Hướng dẫn giải:

+) Số chữ số từ bỏ trang 1 cho trang 9 là: 9.1 = 9 chữ số.

+) Số chữ số từ trang 10 mang lại trang 99 là: 90.2 = 180 chữ số.

+) Số chữ số tự trang 100 mang lại trang 999 là: 900.3 = 2700 chữ số

+) Số chữ số dùng làm đánh số trang bao gồm 4 chữ số là: 3897 – (9 + 180 + 2700) = 1008 chữ số

Số trang sách gồm 4 chữ số là: 1008 : 4 = 252 trang sách.

Mà số trang sách tất cả 4 chữ số bước đầu từ bỏ 1000, ta thêm vào đó 251 trang sách có 4 chữ số. Nên suy ra: Số trang sách của một cuốn sách là: 1000 + 251 = 1251 trang.

Xem thêm: Lời Bài Hát Việt Nam I Love, Lời Bài Hát: Việt Nam I Love


Đúng 0
Bình luận (0)

Tính số trang sách của một cuốn nắn sách biết rằng để khắc số trang của cuốn sách kia (bắt đầu từ bỏ trang 1) nên dùng đúng 3897 chữ số


Lớp 6 Tân oán
1
0
Gửi Hủy

Để tiến công các số trang tất cả một chữ số (từ trang 1 đến trang 9), bắt buộc 9 chữ số.

Để tấn công những số trang bao gồm nhị chữ số (từ trang 10 mang đến trang 99, có 90 trang), nên 90.2 = 180 chữ số.

Để tấn công những số trang gồm bố chữ số (tự trang 100 cho trang 999, có 900 trang), đề xuất 900.3 = 2700 chữ số

Vì 9 + 180 + 2700 = 2889

Vì để tấn công tất cả các số trang có tư chữ số (từ trang 1000 đến trang 9999, bao gồm 9000 trang), yêu cầu 9000.4 = 36000 chữ số (thừa quá 1008 chữ số), bắt buộc số trang của cuốn sách là số tất cả bốn chữ số.

Giả sử cuốn sách có n trang nhưng mà số trang có bốn chữ số. Số chữ số bắt buộc dùng để làm tấn công n trang này là 4.n Ta có: 4.n = 1008 => n = 1008 : 4 = 252. Vì các trang này bắt đầu tự trang 1000 bắt buộc trang ở đầu cuối đang là 252 + 999 = 1251.

Vậy cuốn sách tất cả 1251 trang

Nhận xét:

Trong phương pháp giải bên trên, ta xét lần lượt đội những số trang gồm một chữ số, nhị chữ số, … cho tới khi sử dụng hết chữ số mà bài cho. Vậy có tác dụng vậy nào để biết số trang của cuốn nắn sách tất cả bao nhiêu chữ số?

Sau đây là một số gợi ý:

Số chữ số dùng làm đặt số trang

Số trang của cuốn sách (n)

Từ 1 đến 99 (kí kiệu: 1→9)

n≤9

10 → 189

10 ≤ n ≤ 99

190 → 2889

100 ≤ n ≤ 999

2890 → 38889

1000 ≤ n ≤ 9999

38889 → 488889

10000 ≤ n ≤ 99999

Với nhắc nhở trên, từ quy hình thức của phạm vi số những chữ số được cho ta hoàn toàn có thể suy ra phạm vi số trang của cuốn sách. Chẳng hạn, ví như số chữ số được hiểu 16789432, phía trong phạm vi tự 5888890 cho 68888889, thì số trang ở đầu cuối của cuốn sách là số bao gồm bảy chữ số.