ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TUYỂN SINH 2017

Hội đồng tuyển chọn sinh Trường Đại học tập Nông lâm TPhường.HCM đang đồng ý ra mắt điểm trúng tuyển NV1 hệ đại học chính quy năm 2017.

Điểm chuẩn chỉnh ĐH Nông lâm Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2017

Tên ngôi trường, Ngành học

Mã ngành

Tổ vừa lòng môn xét tuyển

Điểm chuẩn

NLS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH - Mã trường NLS

1

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

52140215

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

19.25

2

Ngôn ngữ Anh (*)

52220201

Tổ hợp 1: Tân oán, Ngữ Văn uống, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 2: Ngữ văn uống, Lịch sử, Tiếng Anh

22.75

3

Kinh tế

52310101

Tổ phù hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

trăng tròn.25

4

Bản banbeque.comết bị học

52310502

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

23.50

5

Quản trị ghê doanh

52340101

Tổ vừa lòng 1: Tân oán, Lý, Hóa

 Tổ thích hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Ngữ Văn uống, Tiếng Anh

21.50

6

Kế toán

52340301

Tổ đúng theo 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Ngữ Vnạp năng lượng, Tiếng Anh

21.50

7

Công nghệ sinc học

52420201

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, Sinh

Tổ hòa hợp 3: Tân oán, Hóa, Sinh

23.75

8

Khoa học tập môi trường

52440301

Tổ hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

18.25

9

Công nghệ thông tin

52480201

Tổ hòa hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

21.00

10

Công nghệ kỹ thuật

cơ khí

52510201

Tổ đúng theo 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

21.00

11

Công nghệ kỹ thuật

cơ điện tử

52510203

Tổ hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

21.25

12

Công nghệ chuyên môn ô tô

52510205

Tổ đúng theo 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

22.25

13

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

52510206

Tổ hòa hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

18.50

14

Công nghệ kỹ thuật

hóa học

52510401

Tổ thích hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 3: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

22.50

15

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và

 tự động hóa hóa

52520216

Tổ vừa lòng 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

21.00

16

Kỹ thuật môi trường

52520320

Tổ phù hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

19.00

17

Công nghệ thực phẩm

52540102

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 4: Tân oán, Sinc, Tiếng Anh

23.00

18

Công nghệ chế biến

tbỏ sản

52540105

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Tân oán, Sinch, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

21.00

19

Công nghệ chế biến

lâm sản

52540301

Tổ đúng theo 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

17.00

20

Chăn nuôi

52620105

Tổ phù hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 4: Tân oán, Sinh, Tiếng Anh

20.25

21

Nông học

52620109

Tổ vừa lòng 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Sinch, Tiếng Anh

Tổ thích hợp 3: Toán thù, Hóa, Sinh

21.50

22

Bảo vệ thực vật

52620112

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán thù, Sinh, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán thù, Hóa, Sinh

21.50

23

Công nghệ rau củ quả và chình ảnh quan

52620113

Tổ vừa lòng 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Tân oán, Sinh, Tiếng Anh

Tổ thích hợp 3: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

18.25

24

Kinh doanh nông nghiệp

52620114

Tổ hòa hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Ngữ Vnạp năng lượng, Tiếng Anh

19.00

25

Phát triển nông thôn

52620116

Tổ hòa hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán thù, Ngữ Văn, Tiếng Anh

18.00

26

Lâm nghiệp

52620201

Tổ hòa hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Toán thù, Sinc, Tiếng Anh

17.00

27

Quản lý tài nguyên rừng

52620211

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Tân oán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Tân oán, Sinc, Tiếng Anh

17.00

28

Nuôi tdragon tdiệt sản

52620301

Tổ thích hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Sinc, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ vừa lòng 4: Tân oán, Hóa, Tiếng Anh

18.50

29

Trúc y

52640101

Tổ hòa hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ thích hợp 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Toán thù, Sinc, Tiếng Anh

23.75

30

Quản lý tài ngulặng và

môi trường

52850101

Tổ phù hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ vừa lòng 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

18.75

31

Quản lý đất đai

52850103

Tổ hòa hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ vừa lòng 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ thích hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

18.00

 

Cmùi hương trình tiên tiến

 

1

Công nghệ thực phẩm

52540102

(CTTT)

Tổ phù hợp 1: Toán thù, Lý, Hóa

Tổ hòa hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ thích hợp 4: Tân oán, Sinch, Tiếng Anh

20.00

2

Thú y

52640101

(CTTT)

Tổ phù hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ đúng theo 4: Toán, Sinch, Tiếng Anh

23.75

 

Cmùi hương trình giảng dạy unique cao

 

1

Quản trị kinh doanh

52340101

(CLC)

Tổ vừa lòng 1: Tân oán, Lý, Hóa

 Tổ đúng theo 2: Toán thù, Lý, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Tân oán, Ngữ Vnạp năng lượng, Tiếng Anh

18.00

2

Công nghệ sinh học

52420201

(CLC)

Tổ thích hợp 1: Tân oán, Sinch, Tiếng Anh

Tổ đúng theo 2: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Lý, Tiếng Anh

trăng tròn.50

3

Công nghệ kỹ thuật

 cơ khí

52510201

(CLC)

Tổ hòa hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Tân oán, Lý, Tiếng Anh

Tổ thích hợp 3: Toán thù, Hóa, Tiếng Anh

18.00

4

Kỹ thuật môi trường

52520320

(CLC)

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ đúng theo 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hòa hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

23.50

5

Công nghệ thực phẩm

52540102

(CLC)

Tổ thích hợp 1: Tân oán, Lý, Hóa

Tổ phù hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ phù hợp 3: Toán thù, Hóa, Sinh

Tổ phù hợp 4: Toán thù, Sinc, Tiếng Anh

20.00

Cmùi hương trình đào tạo cử nhân quốc tế (Chi máu xem tại www.cie-nlu.hcmuaf.edu.vn)