Công Ty Tnhh Mtv Kỹ Thuật Và Khoa Học Oppo

Ngành nghề marketing chính: Bán buôn sản phẩm và linh kiện điện tử, viễn thông


Ngành nghề kinh doanh

STT Tên ngành Mã ngành
1 Hoạt cồn viễn thông khác 6190
2 Hoạt động của các điểm truy vấn internet 61901
3 Hoạt hễ viễn thông không giống không được phân vào đâu 61909
4 Lập trình trang bị vi tính 62010
5 Tư vấn sản phẩm vi tính cùng quản ngại trị khối hệ thống lắp thêm vi tính 62020
6 Hoạt cồn dịch vụ công nghệ thông báo và hình thức dịch vụ khác tương quan đến thiết bị vi tính 62090
7 Xử lý tài liệu, dịch vụ thuê mướn và các vận động liên quan 63110
8 Cổng thông tin 63120
9 Hoạt rượu cồn thông tấn 63210
10 Thương Mại & Dịch Vụ biết tin khác không được phân vào đâu 63290
11 Hoạt cồn bank trung ương 64110
12 Hoạt cồn trung gian tiền tệ khác 64190
13 Hoạt cồn công ty nắm giữ tài sản 64200
14 Hoạt cồn quỹ tín thác, các quỹ và những tổ chức tài thiết yếu khác 64300
15 Hoạt rượu cồn thuê mướn tài chính 64910
16 Hoạt rượu cồn cấp cho tín dụng khác 64920
17 Hoạt đụng dịch vụ tài bao gồm không giống chưa được phân vào đâu (trừ bảo đảm với bảo đảm thôn hội) 64990
18 Bảo hiểm nhân thọ 65110
19 Cho thuê máy móc, sản phẩm công nghệ và vật dụng hữu hình khác 7730
20 Cho mướn máy móc, sản phẩm nông, lâm nghiệp 77301
21 Cho thuê đồ đạc, đồ vật xây dựng 77302
22 Cho mướn máy móc, sản phẩm công nghệ văn uống chống (tất cả sản phẩm công nghệ vi tính) 77303
23 Cho thuê đồ đạc, sản phẩm và vật dụng hữu hình không giống chưa được phân vào đâu 77309
24 Cho mướn gia sản vô hình phi tài chính 77400
25 Hoạt hễ của những trung trung ương, đại lý support, trình làng và môi giới lao hễ, việc làm 78100
26 Cung ứng lao động trợ thời thời 78200

STT Mã số thuế Tên công ty Địa chỉ
1 0312059023 Kho Hàng- Chi Nhỏnh Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Kỹ Thuật & K Lụ B18/D21 Khu Đụ thị new Cầu Giấy
2 0312059023 Kho Hàng - Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Kỹ Thuật & Khoa Học O Lo B18/D21 khu vực đụ thị bắt đầu Cầu Giấy
3 0312059023 Địa Điểm Kinc Doanh - Chi Nhỏnh Cụng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viờn Lụ B18/D21 Khu Đụ thị new Cầu Giấy
4 0312059023 Cụng Ty TNHH Một Thành Viờn Kỹ Thuật & Khoa Học Oppo - Trung 180 Nguyễn Văn uống Trỗi
5 0312059023 Trung Tõm Chăm Súc Khỏch Hàng Oppo Service Club 2 - Chi Nhỏn Tầng 5, tũa công ty 148 Tower, số 148 con đường Hoàng Quốc Việt
6 0312059023 Trung Tõm Chăm Súc Khỏch Hàng Oppo Service Club 1 - Chi Nhỏn Số 203 phố Minch Khai
7 0312059023 Địa Điểm Kinh Doanh - Oppo Service Club - Chi Nhỏnh Cụng Ty 249 Nguyễn Văn uống Linh
8 0312059023 Địa Điểm Kinh Doanh Cụng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viờn Kỹ Thuật & K Lầu 6, Tũa công ty SCB, 242 Cống Quỳnh

*

Cửa hàng dữ liệu Thông tin doanh nghiệp là website hỗ trợ, tra cứu giúp miễn mức giá đọc tin doanh nghiệp.