CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG CP VIỆT NAM

Lưu ý : Đăng ký thông tin tài khoản các bạn sẽ chỉ cần thành viên cá nhân. Để tăng cấp hội viên, vui tươi tương tác với bọn chúng tôi

Bạn đang xem: Công Ty Tnhh Hạt Giống Cp Việt Nam

*

*

*
*
2670
Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn nhà sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Xem thêm: "Bậc Thầy" Bento Tiết Lộ Cách Làm Cơm Hộp Dễ Thương, Cách Làm Cơm Hộp Bento Dễ Thương

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất ROI bên trên tổng tài sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ cài đặt

Chỉ vào hai năm, Bất đụng sản Phát Đạt dứt nhiệm vụ nộp ngay gần 1.000 tỷ VNĐ tiền Thuế mang lại Chi phí Nhà nước


*

*

Tên Doanh nghiệp: Công ty CP Báo cáo Đánh giá toàn quốc (Vietnam Report JSC)