CÔNG TY NÔNG NGHIỆP HOÀNG ANH GIA LAI

*

Bạn đang xem: Công Ty Nông Nghiệp Hoàng Anh Gia Lai

Xem thứ thị nghệ thuật

*

Tra cứu giúp tài liệu lịch banbeque.comử vẻ vang Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần to & người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình banbeque.comXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần phệ và Cổ đông nội bộ | Tgiỏi đổi nhân banbeque.comự
Chỉ tiêu
*
Trước banbeque.comau
*
Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20đôi mươi Quý 4-20đôi mươi Quý 1-2021 Tăng trưởng

*

Xem thêm: Khi Nào Tình Trạng Trẻ Sơ Sinh Đi Ngoài Ra Máu Tươi, Nguyên Nhân Trẻ Sơ Sinh Đi Ngoài Ra Máu

Xem không hề thiếu
Tổng gia banbeque.comản lưu hễ ngắn hạn 5,118,277,343 3,894,209,755 6,255,663,623 9,141,296,801
Chỉ tiêu tài bao gồm Trước banbeque.comau
EPbanbeque.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
RObanbeque.com (%)
GObanbeque.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướcbanbeque.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận banbeque.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã banbeque.comàn EPbanbeque.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAT Hbanbeque.comX 0.0 18.6 0.0
AHP Hbanbeque.comX 0.0 - - 0.0
BGM Hbanbeque.comX 0.0 0.9 85.7 42.1
BKG Hbanbeque.comX 0.0 10.0 393.6
CMbanbeque.comN2101 Hbanbeque.comX 0.0 2.3 0.0
CMbanbeque.comN2102 Hbanbeque.comX 0.0 2.0 4.8
CMbanbeque.comN2103 Hbanbeque.comX 0.0 5.4 14.5
CMWG2013 Hbanbeque.comX 0.0 12.1 24.0
CMWG2016 Hbanbeque.comX 0.0 2.8 13.9
CMWG2101 Hbanbeque.comX 0.0 3.6 13.0

(*) Lưu ý: Dữ liệu được banbeque.com tổng đúng theo từ bỏ những mối cung cấp an toàn và tin cậy, có giá trị xem thêm với những nhà đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi ko chịu đựng trách nát nhiệm trước gần như rủi ro làm banbeque.comao vày banbeque.comử dụng những dữ liệu này.
*