Cách Làm Dấu Tích Xanh Trên Facebook Cá Nhân

quý khách hàng thấy không hề ít người có tài khoản Facebook tích xanh và bạn vẫn muốn bao gồm như thế.

Bạn thấy không ít bạn Fanpage Facebook tích xanh với chúng ta vừa livestream vừa chạy quảng bá bên trên Fanpage kia, chúng ta có muốn tất cả nó cho bởi chị bằng em.

Vậy làm sao để có thể giành được tích xanh từ Facebook ? 

Bài viết này vẫn lí giải cho bạn không thiếu thốn cả 2 biện pháp với thủ pháp để có nhé